Služby pro web


Pro Vaší firmu vytvoříme webovou prezentaci pro zviditelnění na internetu, pro reklamní účely např. firemní CD-ROM apod.), ale také zpracování příruček, návodu nebo katalogů ve formátu HTML. Při tvorbě vycházíme z představ zákazníka.

Při tvorbě prezentací jsou využívány nejnovější postupy a technologie (DHTML, Java applety, ActiveX) v kombinaci se standardními postupy (animovaná grafika, JavaScripty). Prezentace optimalizujeme pro použití v různých prohlížečích a tím je zajištěno kvalitní zobrazení ve starších verzích a zároveň využití všech možností verzí nových.

Při tvorbě grafické části prezentací jsou používané kombinované práce v několika grafických editorech s cílem zajistit co nejkvalitnější zobrazení obrázků při maximálním snížení velikosti souboru pro zrychlení přenosu po síti. Použití grafických ovládacích prvků je voleno tak, aby byla zajištěná snadná orientace v prezentaci i při vypnutém zobrazování obrázků.