Domů

Outsourcing

Outsourcing IT/IS je smluvní převedení odpovědnosti za určitou oblast provozu podniku na externího dodavatele.

Co služba obsahuje:

  • dohled nad zálohováním
  • podpora uživatelů
  • periodické kontroly pro prevenci poruch
  • běžná údržba sítě, nastavení přístupových práv, školení, kontrola firewallu
  • expresní výjezdy pro promptní řešení havárií


Výhody outsourcingu:
  • odpovědnost za problematiku nese jiný subjekt
  • zastupitelnost techniků
  • odpadá personální problematika
  • v drtivé většině případů nižší náklady na zajišťovanou činnost


Zákazníci s uzavřenou smlouvou o podpoře získávají automaticky slevy na případné dodávky software, hardware a spotřebního materiálu. V rámci této smluvní spolupráce jsou také přednostně řešeny požadavky na servis hardware.

Nemusíte zaměstnávat IT profesionála na plný úvazek, kterého je potřeba pravidelně školit a vyplácet mu slušnou mzdu. Naše společnost má tým proškolených profesionálů - správců sítě pro různé oblasti IT scény a pravidelně jim zajišťuje další školení a certifikace.

V oblasti IT využívají outsourcing společnosti, které poznaly, že vlastní vývoj a údržba jejich informačního systému je pro ně z ekonomického hlediska nevýhodná. Využívají služeb počítačových firem - poskytovatelů outsourcingu, kterým předají odpovědnost za návrh, budování a správu jejich informačního systému.

Tvorba webu

Vytvoříme Vám internetovou prezentaci vč. grafického návrhu.

Zaregistrujeme Vám doménu a nabídneme Vám i wehosting. Vyrábíme jednoduché a rozsahem malé statické stránky, ale i složitější dynamické weby s využitím technik PHP a databází MySQL.

Designem stránek napomůžeme návštěvníkům v bezproblémové orientaci na webu
Dokonalým vizuálním zpracováním vytvoříme návštěvníkům pocit důvěry ve vaší značku
Kreativita je pro nás vždy pouze nástrojem pro k dosažení cíle

Správa serverů

Počítačová síť má různé množství serverů a serverových aplikací, které je nutno správně nakonfigurovat a udržovat, aby co nejlépe plnily svůj účel a zároveň nezpůsobily nebezpečí vzniklé nízkým zabezpečením nebo poškození počítačové sítě.

Mezi tyto důležité prvky patří například routery, které slouží jako propojení mezi dvěma a více sítěmi. Nejčastěji jsou používány pro připojení firemní sítě do internetu, ale mohou také sloužit pro propojení jednotlivých poboček firmy. Routování sítě je možno řešit softwarově nebo pomocí vhodných hardwarových komponent. Správnou konfigurací routeru, se dá zabránit různým druhům útoků.

Další serverové služby jsou například poštovní servery, databázové servery, souborové servery apod.Instalace a údržba těchto serverových řešení vyžaduje velké množství znalostí a zkušeností. Máme proškolené techniky s mnohaletou zkušeností.