Zabezpečení sítě


Zabezpečení sítě

Audit a údržba zabezpečení serveru a sítě. Evidence a užití nástrojů pro ochranu sítě před útoky z internetu.

Antivirová kontrola zahrnuje vhodný výběr software pro provádění antivirové kontroly na serveru, pracovních stanicích a bezpečnostní postupy pro antivirovou kontrolu odchozích a příchozích dat. V případě napadení virem provádíme na základě stanovených postupů odstraňování problémů a v návaznosti na zálohování i případnou obnovu dat.

Po konzultacích se zákazníky stanovujeme společné postupy pro ukládání informací a souborů pro uživatele. Provádíme výběr vhodného způsobu zálohování dat a zálohování provádíme sami nebo nad ním provádíme dohled. V případě potřeby provádíme obnovu dat z posledních záloh.Navrhujeme a spravujeme systémy pro zajištění bezpečného ukládání dat vč páskových zařízení a diskových polí.

V síťovém provozu a využití systémových prostředků zajišťujeme vedení a evidenci uživatelů a dokumentaci jejich vlastností jako jsou uživatelská jména a hesla.

Na výše uvedenou dokumentaci uživatelů navazuje nastavení možnosti využití systémových prostředků pro jednotlivé uživatele jako je omezení přístupu k souborům, k barevným tiskárnám nebo i k některým službám sítě Internet.
.
Jsme autorizovaný distributor produktů a bezpečnostních řešení společnosti AVG Technologies CZ, s.r.o.

Důležité kroky pro zabezpečení sítě:

Zabezpečení sítě před neoprávněným průnikem
Antivirová kontrola a prevence
Zálohování dat
Správa a evidence uživatelů a hesel
Správa přístupových práv uživatelů