Ostrovní solární elektrárny


Ostrovní solární elektrárny

Ostrovní solární systémy jsou poslední dobou velmi v oblibě u rodinných domů a chat. Umožňují nám využívat elektrickou energii i na místech kde nejde z důvodů technických nebo cenových se připojit na distribuční síť.

Druhý způsob využití ostrovních solárních elektráren je využití solární energie k úspoře. Pro tento účel jsou vhodné kombinované měniče, které společně s baterií mohou ušetřit více jak tři čtvrtiny spotřeby elektrické energie.

Součásti fotovoltaické elektrárny
Fotovoltaické panely
Kombinovaný měnič
Propojovací vodiče
Ochranné prvky
Elektrocentrála – záložní zdroj a baterie (ostrovní provoz)
nebo připojení do přenosové soustavy

Princip fotovoltaické elektrárny
Fotovoltaické elektrárny využívají k přeměně slunečního záření na elektřinu fotovoltaický jev.Fotovoltaický panel se skládá z jednotlivých fotovoltaických článků, jejichž základem je polovodičová dioda. Dopadem fotonů slunečního záření na fotočlánek vzniká vnitřní fotoelektrický jev, při němž jsou z krystalové mřížky obou vrstev uvolňovány elektrony, které se díky výše zmíněné vlastnosti hromadí ve vrstvě N a mezi oběma vrstvami vzniká elektrické napětí o hodnotě 0,5-0,6 V. Navýšení na požadované napětí se získá sériovým zapojením jednotlivých článků, paralelním kombinací lze dosáhnout vyššího proudu. V praxi se pro dosažení požadovaných hodnot využívá sério-paralelního zapojení.

Můžete nás nezávazně kontaktovat a my Vám BEZPLATNĚ navrhneme vhodné řešení a vytvoříme nabídku.

Systémové napětí je 12V, 24 V nebo 48 V. Výstupní napětí 230V.