Správa serverů


Správa serverů

Počítačová síť má různé množství serverů a serverových aplikací, které je nutno správně nakonfigurovat a udržovat, aby co nejlépe plnily svůj účel a zároveň nezpůsobily nebezpečí vzniklé nízkým zabezpečením nebo poškození počítačové sítě.

Mezi tyto důležité prvky patří například routery, které slouží jako propojení mezi dvěma a více sítěmi. Nejčastěji jsou používány pro připojení firemní sítě do internetu, ale mohou také sloužit pro propojení jednotlivých poboček firmy. Routování sítě je možno řešit softwarově nebo pomocí vhodných hardwarových komponent. Správnou konfigurací routeru, se dá zabránit různým druhům útoků.

Další serverové služby jsou například poštovní servery, databázové servery, souborové servery apod.Instalace a údržba těchto serverových řešení vyžaduje velké množství znalostí a zkušeností. Máme proškolené techniky s mnohaletou zkušeností.