Audit SW & HW


Audit SW & HW

Nabízíme Vám audit efektivnosti a legálnosti Vašeho softwaru. Zjistíme aktuální stav a ten porovnáme s evidencí SW ve společnosti na základě faktur. Zjištěné rozdíly je nutno řešit dokoupením licence, nebo odonstalací.

Základním cílem správy software je dosažení maximální efektivnosti a návratnosti investičních prostředků vložených do nákupu software. Dalším cílem je vytvoření dlouhodobé koncepce výpočetní techniky a předání osobní odpovědnosti jednotlivým uživatelům. Úspor se dosahuje řízenou legalizací softwaru, zejména multilicenčními nákupy, které mohou přinášet úsporu až 50% z pořizovací ceny, ale také mazáním nepotřebného a nelegálního softwaru.