Outsourcing sítí


Outsourcing

Outsourcing IT/IS je smluvní převedení odpovědnosti za určitou oblast provozu podniku na externího dodavatele.

Co služba obsahuje:

  • dohled nad zálohováním
  • podpora uživatelů
  • periodické kontroly pro prevenci poruch
  • běžná údržba sítě, nastavení přístupových práv, školení, kontrola firewallu
  • expresní výjezdy pro promptní řešení havárií


Výhody outsourcingu:
  • odpovědnost za problematiku nese jiný subjekt
  • zastupitelnost techniků
  • odpadá personální problematika
  • v drtivé většině případů nižší náklady na zajišťovanou činnost


Zákazníci s uzavřenou smlouvou o podpoře získávají automaticky slevy na případné dodávky software, hardware a spotřebního materiálu. V rámci této smluvní spolupráce jsou také přednostně řešeny požadavky na servis hardware.

Nemusíte zaměstnávat IT profesionála na plný úvazek, kterého je potřeba pravidelně školit a vyplácet mu slušnou mzdu. Naše společnost má tým proškolených profesionálů - správců sítě pro různé oblasti IT scény a pravidelně jim zajišťuje další školení a certifikace.

V oblasti IT využívají outsourcing společnosti, které poznaly, že vlastní vývoj a údržba jejich informačního systému je pro ně z ekonomického hlediska nevýhodná. Využívají služeb počítačových firem - poskytovatelů outsourcingu, kterým předají odpovědnost za návrh, budování a správu jejich informačního systému.